ปฎิทิน วันฟู (วันมงคล) ปี ๒๕๖๑

ฤกษ์งามยามดี เป็นมงคลแก่ชีวิต

วันฟู  คือ วันที่เฟื่องฟู นำไปสู่ความก้าวหน้า ควรทำการมงคลในวันนี้  ความเชื่อของคนเชื่อว่า ฤกษ์นอกจากจะช่วยให้อยู่ดีกินดี ยังมีผลในทางสังคมวิทยาด้วย เช่น การหาวัน เวลาที่เหมาะสม ย่อมสามารถนัดหมายญาติ-มิตรให้พร้อมเพรียง เพื่อประกอบกิจการงานที่ต้องการความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจนั้นให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านแปงเฮือน แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น  โบราณคำนวนไว้ดังนี้ ...

 • สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ วันฟู ได้แก่  วันที่ ๖, ๑๓, ๒๑, ๒๘
 • สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันฟู ได้แก่ วันที่ ๔, ๑๑, ๑๙, ๒๖ 
 • สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ วันฟู ได้แก่ วันที่ ๕, ๑๒, ๒๐, ๒๗
 • สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๖๑ วันฟู  ได้แก่ วันที่ ๓, ๑๐, ๒๐, ๒๗
 • สำหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ วันฟู ได้แก่ วันที่ ๔, ๑๑, ๑๙, ๒๖
 • สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ วันฟู ได้แก่ วันที่ ๒, ๙, ๑๗, ๒๔
 • สำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ วันฟู ได้แก่ วันที่ ๑, ๘
 • สำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ วันฟู ได้แก่ วันที่ ๑๓, ๒๐, ๒๗
 • สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๑ วันฟู ได้แก่ วันที่ ๓, ๑๑, ๑๘, ๒๕
 • สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ วันฟู ได้แก่ วันที่ ๒, ๙, ๑๗, ๒๔, ๓๑
 • สำหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันฟู ได้แก่ วันที่ ๗, ๘, ๑๕, ๒๒, ๒๙
 • สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ วันฟู ได้แก่ วันที่ ๖, ๑๔, ๒๑, ๒๘

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.myhora.com  ขอขอบคุณข้อมูลดีดี


เพื่อชีวิตที่เฟื่องฟู ... พักที่ วันฟู โฮเทล  โทรสำรองห้องพักที่ 044-041054-55, 081-6644961  http://www.onefuhotel.com

 

Visitors: 70,972