ปฏิทินวันพระ ๒๕๖๑

ปีพุทธศักราช 2561 ตรงกับคริสตศักราช 2018
มหาศักราช 1939 - 1940
รัตนโกสินทร์ศก 236 - 237
นพศก จุลศักราช 1379 ถึง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380
ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร

 • วันพระ เดือนมกราคม 2561
  1 มค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 2
  9 มค แรม 8 ค่ำเดือน 2
  16 มค แรม 15 ค่ำเดือน 2
  24 มค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
  31 มค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
 • วันพระ เดือนกุมภาพันธุ์ 2561
  8 กพ แรม 8 ค่ำเดือน 3
  14 กพ แรม 14 ค่ำเดือน 3
  22 กพ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
  1 มีค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
 • วันพระ เดือนมีนาคม 2561
  9 มีค แรม 8 ค่ำเดือน 4
  16 มีค แรม 15 ค่ำเดือน 4
  24 มีค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 5
  31 มีค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5
 • วันพระ เดือนเมษายน 2561
  8 เมย แรม 8 ค่ำเดือน 5
  14 เมย แรม 14 ค่ำเดือน 5
  22 เมย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6
  29 เมย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
 • วันพระ เดือนพฤษภาคม 2561
  7 พค แรม 8 ค่ำเดือน 6
  14 พค แรม 15 ค่ำเดือน 6
  22 พค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 7
  29 พค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
 • วันพระ เดือนมิถุนายน 2561
  6 มิย แรม 8 ค่ำเดือน 7
  12 มิย แรม 14 ค่ำเดือน 7
  20 มิย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8
  27 มิย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
 • วันพระ เดือนกรกฎาคม 2561
  5 กค แรม 8 ค่ำเดือน 8
  12 กค แรม 15 ค่ำเดือน 8
  20 กค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8-8
  27 กค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8-8
 • วันพระ เดือนสิงหาคม 2561
  4 สค แรม 8 ค่ำเดือน 8-8
  11 สค แรม 15 ค่ำเดือน 8-8
  19 สค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
  26 สค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
 • วันพระ เดือนกันยายน 2561
  3 กย แรม 8 ค่ำเดือน 9
  9 กย แรม 14 ค่ำเดือน 9
  17 กย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
  24 กย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10
 • วันพระ เดือนตุลาคม 2561
  2 ตค แรม 8 ค่ำเดือน 10
  9 ตค แรม 15 ค่ำเดือน 10
  17 ตค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
  24 ตค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11
 • วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2561
  1 พย แรม 8 ค่ำเดือน 11
  7 พย แรม 14 ค่ำเดือน 11
  15 พย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
  22 พย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
  30 พย แรม 8 ค่ำเดือน 12
 • วันพระ เดือนธันวาคม 2561
  7 ธค แรม 15 ค่ำเดือน 12
  15 ธค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 1
  22 ธค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 1
  30 ธค แรม 8 ค่ำเดือน 1
Visitors: 70,972