ปฏิทิน วันพระจีน ปี 2560 (จับโหว๋ ชิวอิก)

เดือนมกราคม 2560  จับโหว๋ วันที่ 12 (日五十), ชิวอิก วันที่ 28 (日一初) (วันตรุษจีน)
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จับโหว๋ วันที่ 11 (日五十), ชิวอิก วันที่ 26 (日一初)
เดือนมีนาคม 2560 จับโหว๋ วันที่ 12 (日五十), ชิวอิก วันที่ 28 (日一初)
เดือนเมษายน 2560 จับโหว๋ วันที่ 11 (日五十), ชิวอิก วันที่ 26 (日一初)
เดือนพฤษภาคม 2560 จับโหว๋ วันที่ 10 (日五十), ชิวอิก วันที่ 26 (日一初)
เดือนมิถุนายน 2560 จับโหว๋ วันที่ 9 (日五十), ชิวอิก วันที่ 24 (日一初)
เดือนกรกฎาคม 2560 จับโหว๋ วันที่ 8 (日五十), ชิวอิก วันที่ 23 (日一初)
เดือนสิงหาคม 2560 จับโหว๋ วันที่ 6 (日五十), ชิวอิก วันที่ 22 (日一初)
เดือนกันยายน 2560 จับโหว๋ วันที่ 5 (日五十)(วันสารทจีน) , ชิวอิก วันที่ 20 (日一初)
เดือนตุลาคม 2560 จับโหว๋ วันที่ 4 (日五十)(วันไหว้พระจันทร์) , ชิวอิก วันที่ 20 (日一初) (เริ่มเทศกาลกินเจ) (เทศกาลกินเจ 20-28 ต.ค. 2560 (九皇勝會))
เดือนพฤศจิกายน 2560 จับโหว๋ วันที่ 3 (日五十), ชิวอิก วันที่ 18 (日一初)
เดือนธันวาคม 2560 จับโหว๋ วันที่ 2 (日五十), ชิวอิก วันที่ 18 (日一初)
Visitors: 57,743