ปฎิทินวันหยุด ประจำปี 2561 (ไม่รวมหยุดเสาร์อาทิตย์)

วันหยุด เดือนมกราคม 2561
          - วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่
          - วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี
วันหยุด เดือนมีนาคม 2561
          - วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา
วันหยุด เดือนเมษายน 2561 
          - วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 วันจักรี
          - วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
          - วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
          - วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
          - วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
* บางสถานที่หยุดวันที่ 17 เมษายน ด้วย
วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2561
- วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 วันแรงงาน
- วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 วันพืชมงคล
- วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2561
- วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
- วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และวันเข้าพรรษา
- วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) 
วันหยุด เดือนสิงหาคม 2561
- วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ
- วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
วันหยุด เดือนตุลาคม 2561
- วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
- วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
- วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
วันหยุด เดือนธันวาคม 2561
- วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9), วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
- วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ
- วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี
Visitors: 59,447