ปฏิทิน วันหยุดสถาบันการเงิน ปี 2560

วันหยุดตามประเพณีของธนาคารประจำปี 2560

วันที่ 2 มกราคม หยุดชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 13-14 เมษายน วันสงกรานต์
วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันที่ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันที่ 10 กรกฏาคม หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 14 สิงหาคม  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 11 ธันวาคม หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

Visitors: 59,441