ปฏิทิน วันหยุดตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560

วันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2560

วันที่ 2 - 3 มกราคม หยุดชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 13-14 เมษายน วันสงกรานต์
วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันที่ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันที่ 10 กรกฏาคม หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 14 สิงหาคม  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 11 ธันวาคม หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Visitors: 57,743