คำขวัญแต่ละอำเภอของจังหวัดสุรินทร์

อ.เมืองสุรินทร์ พื้นที่ 915.10 km2 , คำขวัญ -- อำเภอเมืองสุรินทร์ ถิ่นจักสาน อุทยานพนมสวาย รวมใจหลักเมือง ลือเลื่อง ผ้าไหม หย่อนใจห้วยเสนง ครื้นเครง กันตรึมดี ไหว้พระชีว์หลวงปู่ดุลย์

อ.เขวาสินรินทร์ พื้นที่ 189.70 km2 , คำขวัญ -- เขวาสินรินทร์ ดินแดนหัตถกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ตระการตาผ้าไหม ระบือไกลประคำสวย ร่ำรวยประเพณี มีปราสาทโบราณ สืบสานเพลงกันตรึม

อ.โนนนารายณ์ พื้นที่ 199.20 km2 , คำขวัญ -- ดินแดนเจ้าแม่โนนนารายณ์ ระบือไกลข้าวสารหอมมะลิ ปลื้มปีติการทำเกษตรอินทรีย์ มีทับหลังบ้านขุมดิน ท้องถิ่น งานบุญบั้งไฟ ประทับใจซิ่นไหมสุ่มเปล มนต์เสน่ห์เมืองโนนนารายณ์

อ.กาบเชิง พื้นที่ 574.00 km2 , คำขวัญ -- กาบเชิงถิ่นคนดี เฉลิมราชกุมารีศรีสง่า ปราสาทธรรมชาติล้ำค่า แหล่งการค้าที่ช่องจอม

อ.จอมพระ พื้นที่ 314.00 km2 , คำขวัญ -- จอมพระเมืองเก่า เล่าลือปราสาทหิน ถิ่นงามวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม สะอาดใสลำน้ำชี เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ ก่อเกิดข้าวหอมมะลิ

อ.ชุมพลบุรี พื้นที่ 520.30 km2 , คำขวัญ -- ชุมพลบุรี เขตทุ่งกุลา เมืองปลาไหล ผ้าไหมสวย รวยข้าวมะลิหอม งามพร้อมลำน้ำมูล

อ.ท่าตูม พื้นที่ 643.30 km2 , คำขวัญ -- อำเภอท่าตูมน่าอยู่ ปลอดภัย ใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.บัวเชด พื้นที่ 479.00 km2 , คำขวัญ -- บัวเชดเขตธรรมชาติ ปราสาทค่าล้ำ งามถ้ำผาไทร ประทับใจเขาศาลา งดงามตาน้ำตกหลากหลาย ดื่มด่ำไวน์ผลไม้ป่า

อ.ปราสาท พื้นที่ 908.39 km2 , คำขวัญ -- ปราสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี ชื่อดีนามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม

อ.พนมดงรัก พื้นที่ 318.00 km2 , คำขวัญ -- ปราสาทเก่า ทิวเขางาม อ่างน้ำใส ใฝ่วัฒนธรรม

อ.รัตนบุรี พื้นที่ 411.20 km2 , คำขวัญ -- รัตนบุรี เมืองพ่อศรีนครเตา พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ งามเหลือพระโพธิ์ศรีธาตุ ใสสะอาดห้วยแก้ว เพริดแพร้วผ้าไหม ขนมจีนถูกใจ บุญบั้งไฟตระการตา ชาวประชาน้ำใจงาม

อ.ลำดวน พื้นที่ 301.00 km2 , คำขวัญ -- ลำดวนสุรพินท์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวน้ำพร้อมพรัก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สามัคคีมีน้ำใจ

อ.ศรีณรงค์  พื้นที่ 410.00 km2 , คำขวัญ -- ศรีณรงค์นามองค์เจ้าเมือง ถิ่นรุ่งเรืองไทยส่วย ลำห้วยสองสาย ยิ่งใหญ่บุญร่วมมิตร พืชเศรษฐกิจยางพารา

อ.ศรีขรภูมิ  พื้นที่ 561.62 km2 , คำขวัญ -- เมืองหลายภาษา หลากวัฒนธรรม ศิลปกรรมที่ล้ำลึก

อ.สนม พื้นที่ 203.00 km2 , คำขวัญ -- ศาลปู่ตาคู่บ้าน ดอกจานงามตา ล้ำค่าผ้าพื้นเมือง เลื่องลือประเพณี มากมีภูมิปัญญา ชาวประชามีน้ำใจ

อ.สังขะ พื้นที่ 1,009.00 km2 , คำขวัญ -- สังขะเมืองสะอาด ปราสาทงดงาม ทับทิมสยาม 04 เขียวขจีป่าสน

อ.สำโรงทาบ พื้นที่ 375.20 km2 , คำขวัญ -- สำโรงทาบเขตราบลุ่ม ชุ่มชื่นธรรมชาติ เด่นผงาดไก่สามสายพันธุ์ อัศจรรย์ เกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี มากมีหญิงงาม ลือนามอ่างเกาะแก้ว เพริศแพร้วริมห้วยกะลา

 

Visitors: 70,972